3.12.2019

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 402 305 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky v OKD, a.s.