7.11.2019

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 11 2833 ve 28. sloji v 11. kře dobývacího prostoru Karviná - Doly I, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.