7.11.2019

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - ražby důlních děl č. 463 220/2, 463 222, 463 242, 463 281 a 463 283 ve 2. kře dobývacího prostoru Louky, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.