30.10.2019

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění a usnesení, které se týká povolení činnosti prováděné hornickým způsobem spočívající v dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu - rozšíření těžebního prostoru Krčmaň - Majetín IV. etapa, v katastrálním území Majetín