OBÚ se sídlem v Ostravě

OBÚ se sídlem v Ostravě (10)

úterý, 03 prosinec 2019 10:16

3.12.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 402 305 ve sloji č. 40 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky, organizace OKD, a.s.

úterý, 03 prosinec 2019 10:04

3.12.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 402 305 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky v OKD, a.s.

úterý, 03 prosinec 2019 10:04

3.12.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 402 305 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky v OKD, a.s.

úterý, 03 prosinec 2019 08:14

3.12.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 463 200 ve spojených slojích č. 463 + 461 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky

Naposledy změněno úterý, 03 prosinec 2019 08:21
úterý, 03 prosinec 2019 07:56

3.12.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v dobývání porubu č. 463 200 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky v OKD, a.s.

pátek, 29 listopad 2019 11:13

29.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení veřejnou vyhláškou, týkající se odstranění stavby vedené pod souhrnným názvem "TPL - PD Demoliční výměry II" , a to jámové budovy jámy č. 1/2 (budova č. 29) na pozemku parc. č. 5111/26 v k.ú. Sviadnov.

čtvrtek, 14 listopad 2019 10:13

14.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení navazujícího správního řízení ve věci žádosti organizace OKD. a.s., ve věci povolení hornické činnosti - přípravy porubu č. 463 312 ve spojených slojích č. 463 + 461 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky

čtvrtek, 14 listopad 2019 10:09

14.11.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v přípravě porubu č. 463 312 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky, v OKD, a.s.

Naposledy změněno čtvrtek, 14 listopad 2019 10:23
čtvrtek, 14 listopad 2019 09:42

14.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení navazujícího správního řízení ve věci žádosti organizace OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti - přípravy porubu č. 224 111 ve sloji č. 24b v 1. kře dobývacího prostoru Darkov a Louky

čtvrtek, 14 listopad 2019 09:38

14.11.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti - příprava porubu č. 224 111 ve sloji č. 24b v 1.kře v DP Darkov a Louky