Informace o prekurzorech výbušnin

(pro kupující)

 Upozornění pro zákazníky:

Povolení potřebujete k nákupu výrobků, obsahujících

-          peroxid vodíku v koncentraci nad 35 % hm

-          nitrometan v koncentraci nad 40 % hm

-          kyselinu dusičnou v koncentraci nad 10 % hm

-          chlorečnany a chloristany sodné a draselné v koncentraci nad 40 % hm
Povolení vydá na základě žádosti a po zaplacení kolku ve výši 300 Kč příslušný obvodní báňský úřad.

 

Registraci provede prodejce při nákupu výrobků, obsahujících

-          peroxid vodíku v koncentraci od 12 do 35 % hm,

-          nitrometan v koncentraci od 30 do 40 % hm,

-          kyselinu dusičnou v koncentraci od 3 do 10 % hm.

Povolení ani registrace se netýká těch zákazníků, kteří před prodejcem prokážou, že jsou podnikající fyzickou osobou.

 Přestože jsou přípravky obsahující určité chemikálie prodávány pro legitimní účely, mohou být zneužity pro kriminální účely a mohou být použity např. pro domácí výrobu výbušnin.

V souladu s nařízením EU 98/2013 a zákonem č. 259/2014 Sb. platí povinnost prodejců hlásit kontaktnímu místu podezřelé transakce (nákupy apod.) a významné ztráty nebo krádeže výrobků obsahujících chemické látky považované za prekurzory výbušnin, uvedené v následující tabulce:

 

chemická látka

mezní dolní koncentrace

může být v těchto výrobcích

peroxid vodíku

12% hm.

bělidlo, dezinfekční a čisticí prostředky

nitrometan

30% hm.

palivo pro modelářské motory

kyselina dusičná

3% hm

leptací činidlo, opracování kovů

chlorečnany a chloristany sodné a draselné

40 % hm.

pyrotechnické soupravy

kyselina sírová

-

čisticí prostředky

dusičnan amonný

-

hnojivo

aceton

-

odlakovače, rozpouštědla

hexamin

-

tuhé palivo pro kempování nebo modely

dusičnany sodné, draselné a vápenaté

-

hnojiva, konzervanty

dusičnan vápenatoamonný

-

hnojivo

 

Co nemusí vzbuzovat obavy u zákazníků

Výrobky, ve kterých výše uvedená chemická látka je přítomna v koncentraci menší než je uvedeno v nařízení EU 98/2013.