Tiskové zprávy

Tiskové zprávy (85)

pondělí, 08 duben 2019 09:09

Vyhodnocení spolupráce ČBÚ a OS PHGN

Napsal(a)

Představitelé Českého báňského úřadu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu vyhodnotili na setkání dne 14. března 2019 plnění Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené dne 3. prosince 1998. Na snímku Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda ČBÚ a Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN Jednání se účastnili za ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda, JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy a Ing. Radim Mžyk, ředitel odboru hornictví. Za OSPHGN byli přítomni Bc. Jan Sábel, předseda, Jaromír Franta, 1. místopředseda, Rostislav Palička, 2. místopředseda, a Ing. Ivo Kavka, svazový inspektor bezpečnosti práce. Představitelé ČBÚ a OS PHGN se informovali o vývoji úrazovosti a poznatcích z kontrolní činnosti, shodně konstatovali velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a ocenili jejich přínos pro zajišťování bezpečnosti práce. Na snímku Ing. Martin Štemberka a Ph.D. a Bc. Jan Sábel při podpisu protokolu.

Naposledy změněno pondělí, 08 duben 2019 09:20

Český báňský úřad v Praze dne 8. února 2019 Nová pravidla pro přihlášení do soutěže o cenu Zlatý Permon by měla napomoci ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek ve všech organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy. Nové podmínky pro tvorbu Hornické ročenky by měly přispět ke komplexnější informaci profesní i laické veřejnosti o stavu hornictví v roce 2018. Pravidla soutěže v bezpečnosti jsou k dispozici na www.cbusbs.cz/index.php/2011-07-28-18-14-23/banska-oceneni.html. Účast v soutěži je mj. podmíněna souhlasem se zveřejněním některých údajů v Hornické ročence. Podrobnější informace jsou dostupné na http://www.cbusbs.cz/Pruvodn_dopis.pdf. Stačí vyplnit některé údaje uvedené na http://www.cbusbs.cz/images/Formul.docx a vyplněný formulář zaslat zpět na Český báňský úřad na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky rn6aas6, popř. poštou na adresu Český báňský úřad, Kozí 4, P.O.Box 140, 110 01 Praha 1 – Staré Město, s uvedením na obálce „Hornická ročenka 2018“, do 22. února 2019. Případné dotazy Vám…

Naposledy změněno pátek, 01 březen 2019 13:38
pátek, 04 leden 2019 11:05

MŠE ZA ZESNULÉ HORNÍKY

Napsal(a)

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze se 25. prosince 2018 konala tradiční půlnoční mše, kterou sloužil kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Ten ve svém kázání rovněž připomněl oběti důlního neštěstí na Dole ČSM ve Stonavě. Půlnoční mše se zúčastnili i zástupci Českého báňského úřadu.  Foto: „Člověk a Víra“, Lucie Horníková

Naposledy změněno středa, 17 duben 2019 09:11
úterý, 01 leden 2019 14:52

Rezortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka předali v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu dne 13. prosince 2018 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění, medaile Jiřího Agricoly. Aktu se účastnili spoluzakladatelé ocenění, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Zdeněk Osner a předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu Jan Sábel. Ministryně průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu v slavnostních projevech vyzdvihli zásluhy vyznamenaných a připomněli význam ocenění v očích odborné veřejnosti.

Naposledy změněno čtvrtek, 24 leden 2019 15:06
středa, 19 prosinec 2018 08:37

Rezortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka předali v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu dne 13. prosince 2018 osobnostem, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví, nejvyšší báňské ocenění, medaile Jiřího Agricoly. Aktu se účastnili spoluzakladatelé ocenění, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Zdeněk Osner a předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu Jan Sábel. Ministryně průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu v slavnostních projevech vyzdvihli zásluhy vyznamenaných a připomněli význam ocenění v očích odborné veřejnosti.

Spojené království V. Británie a S. Irska oznámilo dne 29. března 2017 svůj zájem vystoupit z Evropské unie podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Nedojde-li k uzavření dohod mezi tímto státem a Evropskou unií o vzájemném uznávání nebo nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s tímto státem o prodloužení dvouleté doby pro jeho vystoupení z Evropské unie od oznámení záměru, přestanou být veškeré primární i sekundární předpisy Evropské unie od půlnoci z 29. na 30. března 2019 středoevropského času pro tento stát závazné. Na právní jednání mj. s výbušninami a na vztahy vůči/se společnostmi usazenými ve Spojeném království V. Británie a S. Irska se bez výjimek uplatní povinnosti platné pro právní jednání a vztahy se třetí zemí. V praxi to může znamenat zejména následující: -      povolení k předávání výbušnin z území Spojeného království V. Británie a S. Irska na území České republiky, stejně jako obdobná povolení k přemisťování výbušnin mj. z území České republiky na území Spojeného království V. Británie a S. Irska, přestanou okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie platit. Přemisťování výbušnin…

  Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, zahájil dne 4. října 2018 první blok odborných přednášek na Hornickém sympoziu v Jihlavě. V úvodním příspěvku se zaměřil na současné problémy horního práva, a přitom nastínil možnosti jejich řešení. Horní právo a aktuální situace v hornictví byla hlavní témata pro dalších 15 přednášejících a 149 přítomných účastníků sympozia.

čtvrtek, 06 září 2018 10:33

30.8.2018

Napsal(a)

Dne 30. 8. 2018 se uskutečnilo v hotelu Harmonie v Luhačovicích jednání Českého báňského úřadu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu k aktuálním otázkám bezpečnosti práce. Při příležitosti stého výročí vzniku Československa se jednání účastnili také představitelé Hlavného banského úradu Slovenské republiky a Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu. Na snímku zleva předseda OZ PBGN Jozef Škrobák, předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel, předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D., a předseda HBÚ JUDr. Ing. Peter Kúkelčík.

Vláda ČR v průběhu měsíce července tohoto roku přijala informaci o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2017. Zpráva o činnosti Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů za rok 2017 zejména sumarizuje dosažené výsledky státní báňské správy ve správní, evidenční, legislativní a právní činnosti, správě úhrad, kontrolní činnosti a v sankční činnosti. Zprávu doplňuje Informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami.

Již šestnáct let probíhá soutěž o cenu za bezpečnost v hornictví, Zlatý Permon. Cenu zřídili ČBÚ, OS PHGN a OS Stavba ČR s cílem ocenit kvalitní a bezpečnou práci. Šestnáct let trvání potvrdilo mimořádný motivační význam soutěže pro snižování úrazovosti v hornictví. V posledních letech dochází ke snižování podílu hlubinného dobývání a ke zvyšování podílu dalších činností podrobených dozoru státní báňské správy. Stávajících pět soutěžních kategorií Zlatého Permona, zohledňujících jednotlivé typy hornické činnosti, tak působí nevyváženě. Aby zachovali úroveň soutěže, která si za svého trvání vydobyla uznání a respekt, rozhodli se zřizovatelé ceny Zlatý Permon ke změně soutěžních podmínek: a)počet soutěžních kategorií je zúžen na tři, kritériem není druh prováděné činnosti, ale počet zaměstnanců (méně než 50 zaměstnanců, 50 - 500 zaměstnanců, více než 500 zaměstnanců), b)výčet hodnotících kritérií zahrnuje výlučně problematiku BOZP a BP (mimořádné události, úrazová četnost, úrazová závažnost, odlišné pracovní podmínky v podzemí, reference OBÚ a SI), c)přihlašování soutěžících odpadá – soutěže…

Dne 12. června 2018 byla organizaci OKD a.s., Důlní závod 1, lokalita Darkov, předána putovní cena „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii I. - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl, za rok 2017. Menší bronzovou kopii Zlatého Permona převzali zástupci vítězné organizace do trvalého držení. Na snímku zprava: Břetislav Javín, místopředseda ZO OS PHGN Darkov, Ing. Luboš Dúbravka, vedoucí odboru BOZP Darkov, JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy Českého báňského úřadu, Ing. David Hájek, závodní dolu Darkov, Ing. Michal Kuča, předseda dozorčí rady OKD a.s., Ing. Miroslav Konečný, závodní dolu Karviná, Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, Rostislav Palička, člen dozorčí rady OKD a.s., Ing. Boleslav Kowalczyk, výkonný ředitel a předseda představenstva OKD a.s., Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN, Ing. Petr Twardzik, obvodní báňský inspektor OBÚ v Ostravě, Ing. Karel Blahut, závodní dolu ČSM, Vítězslav…

Dne 6. června 2018 byla organizaci EUROVIA Kamenolomy a. s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažené vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce v kategorii III. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci. Ocenění Zlatý Permon putuje do společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. za dobu existence soutěže již podruhé. Poprvé toto ocenění společnost získala za rok 2010. Ing. Radim Mžyk, ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu, JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy Českého báňského úřadu, a Ing. Michael Junge, předseda představenstva organizace EUROVIA Kamenolomy a. s. při slavnostním aktu.    

Na snímku zleva:Dne 30. května 2018 byla organizaci Severní energetická a.s., předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii II. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom. Ocenění Zlatý Permon putuje do této organizace již potřetí – Severní energetická a.s. je poprvé získala v soutěži za rok 2013, podruhé za rok 2016 a potřetí za r. 2017. Díky trojnásobnému úspěchu v soutěži tak získala vítězná společnost vedle ceny putovní také právo trvalého držení kopie vítězné ceny spolu s jejím menším provedením v bronzu, jako připomínky dlouhodobě dosahovaných vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Na snímku zleva: Ing. Vladimír Rouček, generální ředitel a místopředseda společnosti Severní energetická a.s., Ing. Miroslav Borovský, výrobní ředitel a závodní lomu, Ing. Pavel Kounovský, ředitel obslužných činností společnosti, Jaromír Franta, 1. místopředseda OS PHGN a předseda SOO společnosti Severní energetická a.s.,…

Dne 10. května 2018 byla organizaci LAMA GAS & OIL s.r.o. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii IV. - činnost prováděná hornickým způsobem včetně těžby ropy - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci. Na snímku zleva: Ing. Jan Brothánek, předseda OBÚ v Brně, Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN, JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy – ředitel sekce Českého báňského úřadu, Ing. Zdeněk Svoboda, generální ředitel organizace LAMA GAS & OIL s.r.o., Ing. Pavel Dúbrava, technický ředitel a závodní organizace LAMA GAS & OIL s.r.o., a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře Českého báňského úřadu.

Představitelé Českého báňského úřadu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu vyhodnotili na setkání dne 19. dubna 2018 plnění Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené dne 8. prosince 1998. Na snímku zleva: Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN, Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda ČBÚ, při podpisu protokolu.  

Představitelé Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba ČR při podpisu protokolu o plnění Dohody o vzájemné spolupráci.Na snímku zleva: Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda ČBÚ, Ing. Milan Vomela, předseda OS Stavba ČR.

Český báňský úřad se v průběhu roku 2017 začal podílet na projektu EU „Smart and Green Mining Regions of EU“. Cílem projektu je navázání přímých kontaktů, vzájemná výměna zkušeností mezi členskými státy v oblasti povolování těžby nerostných surovin, územního plánování, ochrany životního prostředí a Public Relations. Březnový workshop ve Španělsku byl mj. zaměřen na oblast udržitelného rozvoje těžby a zpracování nerostných surovin. V několika lomových provozech byly konzultovány možnosti prohloubení spolupráce týkající se bezpečnějšího a efektivnějšího využití zdrojů nerostných surovin a následného využití území po ukončení těžby.   Aktivní lom k těžbě wolframitu, kde v oblasti bezpečného dobývání nerostných surovin byly konzultovány odlišnosti týkající se podmínek souběžného  vrtání a nabíjení vývrtů trhavinami, vč. podmínek vstupu osob do těžebního prostoru lomu.   Vytěžený pískovcový lom v blízkosti obytné zástavby, který je zpřístupněný veřejnosti k volným prohlídkám - jedna z možností efektivního využití území a podpory Public Relations.    

Český báňský úřad převzal záštitu a podpořil účastí celorepublikový seminář zaměřený na odpovědnost v BOZP a BP v hornictví a při nakládání s výbušninami. Ke společné snaze o dosažení nulového počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů na pracovištích dozorovaných státní báňskou správou vystoupili vrcholoví zástupci zaměstnavatelů, odborových svazů, profesních uskupení, dozorových orgánů, jakož i přední odborníci ze zahraničí a akademické obce. Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu hodnotí v úvodním projevu dosažené ukazatele BOZP .

Meziroční srovnání základních ukazatelů o stavu úrazovosti a nehodovosti v organizacích dozorovaných státní báňskou správou může naznačovat zaměření připravovaného II. celorepublikového semináře o BOZP a BP v hornictví a při nakládání s výbušninami. Program semináře je rozvržen do níže uvedených 4 částí s názvy přednášek: I.             SITUACE V BOZP Úvodní slovo předsedy ČBÚ. Aktuální vývoj v pracovní úrazovosti v hornictví. Zhodnocení aktuálního vývoje v pracovní úrazovosti odborovými svazy a přístup odborových svazů k BOZP v dalším období. Přístup Těžební unie k aktuálnímu vývoji v BOZP.   II.            TRENDY V BOZP Nulová úrazovost, vize nebo realita. Úslužné vodcovstvo - Servant Leadership. Psychická zátěž; reakce a potřeby traumatizovaných účastníků mimořádné události. Novinky v legislativě a v BOZP. Kořenové příčiny úrazů a psychologie BOZP. Podceňování bezpečnostní obuvi na pracovištích, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů (praktické příklady a ukázky). Koordinace postupu při řešení havarijních situací a úloha bezpečnostního technika v provozech, kde se vyrábějí výbušniny.   III.         …

Každý závodní dolu, závodní lomu nebo jim na roveň postavený vedoucí pracovník, jehož pracoviště je dozorováno státní báňskou správou, má právo podat přihlášku do soutěže o cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“. Podle Statutu ceny je nutno přihlášku do soutěže podat v průběhu měsíce ledna 2018, a to pouze písemně na adresu: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1, s dodatečným označením na obálce „Soutěž ZLATÝ PERMON“. Součástí přihlášky do soutěže musí být vyplněný předepsaný formulář (vzor je ke stažení na http://www.cbusbs.cz/images/DOKUMENTY/oceneniC2_1.xls) se stanovenými kritérii za hodnocený rok 2017. Další podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na http://www.cbusbs.cz/index.php/banska-oceneni.html.   Do soutěže se nemůže přihlásit subjekt, který v hodnoceném roce 2017 vykázal smrtelný úraz.  

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka předal 7. prosince 2017 ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě - Petřkovicích záchranářské záslužné kříže.   Předání se konalo za účasti ředitele odboru hornictví Českého báňského úřadu Ing. Radima Mžyka, předsedy Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Bc. Ing. Libora Hrocha, ředitele Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava Ing. Josefa Kaspera a dalších hostů dvaceti tří vyznamených báňských záchranářů.   Zlatým záchranářským záslužným křížem byl vyznamenán Vladislav Gomola, Martin Strnad, MUDr. Alexander Daniš a MUDr. Petr Karpeta, stříbrným záchranářským záslužným křížem, Ing. David Hájek, Stanislav Wilde, Ivo Halata Radek Trňák, Ing. Václav Brožík, Přemysl Němčík, Antonín Zapletal a Ing. Ivo Vasil, bronzovým záchranářským záslužným křížem Stanislav Kolatek, Ing. Dalibor Krátký, Jaroslav Mleziva, Miroslav Kočíř, Roman Feher, Pavel Szwanczar, Milan Madaras, Ing. Robert Werner, Ivan Cagáň, Zdeněk Voříšek a Vlastimil Janíček.   Předseda ČBÚ s 23 vyznamenanými záchranáři.

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka předal 29. listopadu 2017 v reprezentačním prostředí hradu Hněvín v Mostě záchranářské záslužné kříže.  Předání se konalo za účasti ředitele odboru hornictví Českého báňského úřadu Ing. Radima Mžyka, předsedy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého JUDr. Ing. Miloše Matze, Ph.D., předsedy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského Ing. Jiřího Maška, generálního ředitele Vršanské uhelné a.s. Ing. Vladimíra Roučka a dalších hostů jedenácti vyznamených báňských záchranářů. Zlatým záchranářským záslužným křížem byl vyznamenán Ing. Ivan Černý a Antonín Řízek, stříbrným záchranářským záslužným křížem Ing. Václav Král, Pavel Vojtěchovič a Jan Kratěna, bronzovým záchranářským záslužným křížem Viktor Hocelík, Martin Muck, Dalibor Pavlát, Pavel Šeda, František Lamáček a Zbyněk Šupa. Předseda ČBÚ s jedenácti vyznamenanými záchranáři.

pátek, 24 listopad 2017 13:29

Podpis dohody o součinnosti ČBÚ a SÚJB

Napsal(a)

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D. a předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka podepsali 22. listopadu 2017 Dohodu o součinnosti obou úřadů. Předmětem dokumentu je vzájemná spolupráce v legislativní, správní a kontrolní činnosti v provozech dozorovaných státní báňskou správou, na nichž dochází ke styku s materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů.Ing. Dana Drábová, Ph.D. a  Ing. Martin Štemberka  při podpisu Dohody

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka přivítal ve dnech 30. – 31. října 2017 delegaci státní báňské správy Polské republiky vedenou panem Ing. Adamem Mirkem, Ph.D., předsedou Wyższego Urzędu Górniczego. Cílem setkání byla výměna zkušeností v oblasti bezpečnosti práce v hlubinných uhelných dolech a při zajišťování báňské záchranné služby. Při diskuzi dospěli předsedové k závěru, že bude prospěšné setkání opakovat v pravidelných intervalech a přispět tak ke zkvalitnění bezpečnostních předpisů pro hlubinné doly v obou zemích. Zleva: Adam Mirek, předseda Wyższego Urzędu Górniczego a Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu při podpisu zápisu z jednání delegací.

Používané multimediální prostředky při školení zaměstnanců z bezpečnosti práce dosud nedokáží zapůsobit na školené zaměstnance tak, aby pocítili účinky předvídatelných druhů havárií v hornictví všemi smysly. Tzn. vnímat např. tepelné a tlakovzdušné účinky „na vlastní kůži“. Simulovat tyto vjemy neumožňuje ani přicházející virtuální realita, která se již také začíná objevovat v osnovách praktického školení zaměstnanců.Působení tepelných účinků a praktické postupy při hašení požárů provozních náplní používaných v strojních zařízeních zachycuje níže uvedená fotografie.Obrázek 1 Praktická ukázka postupu při hašení požáru pod vedením příslušníka hasičského záchranného sboru.

Český báňský úřad zaznamenal rostoucí význam prováděných úkonů v průběhu šetření závažných pracovních úrazů a událostí v dozorovaných organizacích. Proto v průběhu měsíce října tohoto roku uspořádal školení báňských inspektorů zaměřené na podání vysvětlení. V první části školení provedli vybraní předsedové obvodních báňských úřadů vyhodnocení shromážděných poznatků z šetření v dozorovaných organizacích.   Ing. Libor Hroch vyhodnocuje shromážděné poznatky ze spolupráce mezi obvodním báňským úřadem a Policií ČR.

XXIII. setkání vrcholových zástupců státních báňských správ evropských zemí konané v Bratislavě koncem měsíce září tohoto roku bylo zaměřeno na téma „Surovinová politika a její dopady na hornictví a dobývání ložisek nerostných surovin".

čtvrtek, 07 září 2017 11:19

23.8.2017

Napsal(a)

  Dne 23. 8. 2017 se uskutečnilo v hotelu Harmonie v Luhačovicích jednání Českého báňského úřadu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu k aktuálním otázkám bezpečnosti práce. Na snímku zleva předseda OSPHGN Bc. Jan Sábel, předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka a koordinátor OSPHGN Ing. Ivo Kafka při závěrečných projevech.

Dne 21. července 2017 byla ve Sbírce zákonů v částce 79 pod č. 216/2017 Sb. uveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.Cílem vyhlášky je zvýšení provázanosti právních předpisů upravujících výrobu a zpracování výbušnin a předpisů upravujících nakládání se střelivem a municí v intencích úkolu uloženého Vládou České republiky usnesením ze dne 14. ledna 2015 č. 33. Vyhláška by současně měla přinést snížení zátěže podnikatelů mj. při výrobě a zpracování výbušnin při současném zachování vysoké míry ochrany všech dotčených osob. Vyhláška…

středa, 24 kvě 2017 12:00

16.5.2017

Napsal(a)

Dne 16. května 2017 byla organizaci DIAMO s. p., OZ GEAM, předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii I. - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl. Předseda Českého báňského úřadu, Ing. Martin Štemberka, předává za přítomnosti představitelů vítězné organizace do rukou ředitele DIAMO s. p., Ing. Jiřího Rychtaříka, putovní cenu Zlatý Permon.     Ředitel DIAMO s. p. Ing. Jiří Rychtařík, předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka a předseda OSPHGN Bc. Jan Sábel, s pracovníky vedení vítězné společnosti, báňské správy a odborové organizace.

středa, 24 kvě 2017 11:48

11.5.2017

Napsal(a)

Dne 11. května 2017 byla organizaci Severní energetická a.s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii II. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom.

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka se dne 27. dubna 2017 zúčastnil tradičního hornického ceremoniálu, kdy byl na povrch vyvezen symbolický poslední vůz vytěžené uranové rudy z Dolu Rožná v oblasti Dolní Rožínky. Státní podnik Diamo v čele s ředitelem Ing. Tomášem Rychtaříkem tak zakončil těžbu v posledním uranovém dole v České republice za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, předsedy Českého báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Bc. Martina Hyského a další více než stovky hostů. Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že s posledním vozíkem na Dole Rožná končí pouze jedna etapa českého rudného hornictví a to jen proto, aby začala etapa nová. Ocenil náročnou práci, kterou generace havířů na Dole Rožná odvedly, i její přínos pro rozvoj naší země a připomněl, že navzdory obtížným přírodním podmínkám byla ruda…

Dne 4. května 2017 byla organizaci Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, propůjčena putovní cena „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii V. - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Ocenění Zlatý Permon putuje do této organizace již potřetí – akciová společnost Velkolom Čertovy schody je poprvé získala v soutěži za rok 2010, podruhé za rok 2015 a stejně úspěšná byla i v roce následujícím. Kromě zmenšené bronzové kopie, která vítězi zůstává trvale, obdržela společnost díky trojnásobnému úspěchu v soutěži i právo trvalého držení kopie skulptury vítězné ceny, jako připomínky vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce.   Na snímku zleva: předseda představenstva akciové společnosti Velkolom Čertovy schody Ing. Josef Pinta, ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu Ing. Radim Mžyk, předseda Odborového svazu Stavba ČR Ing. Milan Vomela a ředitel akciové společnosti Velkolom Čertovy schody a závodní lomu Ing. Igor Novák.

Dne 2. května 2016 byla organizaci Provodínské písky a.s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii III. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci. Ocenění Zlatý Permon putuje do společnosti Provodínské písky a.s. za dobu existence soutěže již podruhé. Poprvé toto ocenění společnost získala za rok 2014.   Na snímcích zleva: zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy Českého báňského úřadu, JUDr. Pavel Dvořák, závodní lomu Miloslav Šindelář, předseda představenstva Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D., předseda Obvodního báňského úřadu v Liberci, Ing. Dalibor Hampejs, a místopředseda Odborového svazu Stavba České republiky, Ing. Pavel Zítko.  

Dne 25. dubna 2017 byla organizaci MND a.s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii IV. - činnost prováděná hornickým způsobem včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci). Organizace není v soutěži nováčkem, za skvělé výsledky v péči o bezpečnost práce získala cenu Zlatý Permon již posedmé (2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013, 2016). Na snímku zprava generální ředitel akciové společnosti MND a.s., Ing. Zbyněk Parma, ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu, Ing. Radim Mžyk, a předseda Odborového svazu pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu, Bc. Jan Sábel.  

Mezinárodní vzpomínkový den pořádaný dne 28. dubna 2017 před sídlem ČMKOS na náměstí Winstona Churchilla v Praze byl spojen s pietním postavením 104 dřevěných křížů s iniciálami postižených a zapálením svíček za oběti pracovních úrazů v průběhu roku 2016. Dva kříže a dvě zapálené svíčky symbolizovaly dva zmařené životy v hornictví při těžbě černého uhlí., z toho k jednomu smrtelnému úrazu došlo při zmáhání důlní chodby v průběhu důlního otřesu a ke druhému smrtelnému úrazu došlo při vrtání na čelbě, kdy došlo k uvolnění horniny v nadloží. Porovnání základních údajů v pracovní úrazovosti a nehodovosti v hornictví a při nakládání s výbušninami znázorňuje níže uvedený obrázek.

Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu dne 8. února 2017 v hotelu ASTRA  v Tuchlovicích zahájil první celorepublikový seminář pro bezpečnostní techniky. V úvodním slovu zdůraznil význam BOZP ve výkonu vrchního dozoru státní báňské správy a sdělil první informace o stavu BOZP v hornictví a při nakládání s výbušninami za rok 2016.  

Dne 13. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Uvedeným zákonem se k 13. lednu 2017 mimo jiné rovněž ruší vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. Od tohoto data se podává žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin Českému báňskému úřadu na formuláři, jehož vzor má uveřejnit Český báňský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25k zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb. Vzory shora uvedených žádostí jsou uveřejněny na webových stránkách státní báňské správy, odkud je možno je stáhnout ze sekce INFORMACE/Formuláře/Výbušniny. Na základě vydání zákona č. 451/2016 Sb. se tak od 13. ledna 2017 mění formuláře pro nabývání,…

Každý závodní dolu, závodní lomu nebo jim na roveň postavený vedoucí pracovník, jehož pracoviště je dozorováno státní báňskou správou, má právo podat přihlášku do soutěže o cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“. Podle Statutu ceny je nutno přihlášku do soutěže podat v průběhu měsíce ledna 2017, a to pouze písemně na adresu: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1, s dodatečným označením na obálce „Soutěž ZLATÝ PERMON“.Součástí přihlášky do soutěže musí být vyplněný předepsaný formulář (vzor je ke stažení na http://www.cbusbs.cz/images/DOKUMENTY/oceneniC2_1.xls) se stanovenými kritérii za hodnocený rok 2016. Další podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na http://www.cbusbs.cz/index.php/banska-oceneni.html Do soutěže se nemůže přihlásit subjekt, který v hodnoceném roce 2016 vykázal smrtelný úraz.

středa, 04 leden 2017 14:09

Předávání resortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Zdeněk Osner a předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu Jan Sábel v reprezentativních prostorách ČBÚ dne 12. prosince 2016 při slavnostním udílení nejvyššího ocenění za zásluhy o české hornictví, rezortní medaile Jiřího Agricoly.

středa, 04 leden 2017 14:08

Předávání záchranářských křížů

Napsal(a)

  Ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě-Petřkovicích předal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka 30 báňským záchranářům ocenění – záchranářské záslužné kříže. Zlatým záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Ladislav Hübner, Václav Tesarčík, Jiří Honzek, Alexander Hykel a Dalibor Hampejs. Stříbrným záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Ján Kubalík, Petr Gula, Ludvík Kara, Bohuslav Koláček, Bronislav Šrámek, Alois Hrabal, Petr Hanzelka, Radovan Hranický, Jaroslav Vaněk, Jaroslav Maloň a in memoriam Roman Przybyla. Bronzovým záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Lubomír Bók, Pavel Cebák, Radomír Novotný, Josef Matyščák, Vladan Burda, Libor Došek, Libor Niče, Tomáš Zrun, Václav Hantl, Lukáš Wojnar, Radomír Šmíd, Miroslav Větříček, Petr Sláma a Vladislav Březovský.   V reprezentačním prostředí hradu Hněvín v Mostě předal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka za účasti ředitele odboru hornictví ČBÚ Radima Mžyka, předsedy OBÚ v Mostě Miloše Matze, generálního ředitele Vršanské uhelné a.s., Vladimíra Roučka, ředitele HBZS Most Josefa Trykara, ředitele…

jsou témata prvního celorepublikového semináře pro bezpečnostní techniky, který zahájí předseda Českého báňského úřadu a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce dne 8. února 2017 v Hotelu Astra v Tuchlovicích. Situaci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornictví (BOZP) z pohledu shromážděných poznatků z kontrolní činnosti doplní další vrcholový zástupce – první místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupce Českého báňského úřadu. První obsahově ucelenou část semináře uzavře člen Rady vlády pro BOZP zhodnocením aktuálního vývoje v BOZP, ve spojitosti k činnosti, resp. postavení bezpečnostního technika.   K posílení celkové kultury profesní veřejnosti, která si cení zdraví a přikládá velký význam BOZP, jakož i k podpoře změn chování zaměstnanců a zaměstnavatelů, vybídnou další přední významní odborníci. Manažerka pro evropské záležitosti provede účastníky semináře novými trendy v BOZP, hodnocení rizik v praktických příkladech přiblíží akademický pracovník z Univerzity Pardubice a problematiku kladení otázek v průběhu šetření pracovních úrazů ozřejmí psycholog z Policejního prezidia Policie ČR. Představení osvědčených praktik…

Ve dnech 13. a 14. září letošního roku se uskutečnilo XXII. setkání vrcholných představitelů státních báňských správ 14 evropských zemí v rumunském hlavním městě Bukurešti, tematicky zaměřené na „Otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti související s těžbou nerostů". Za Český báňský úřad se jednání zúčastnili JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D. a Ing. Antonín Taufer, CSc. Konference zdůraznila význam poznatků báňských úřadů z jejich činnosti, pokud jde o přijatelnost hornictví z hlediska ochrany životního prostředí a o význam báňského zákonodárství pro hornické aktivity v jednotlivých zemích.

Usnesením vlády České republiky č. 1032 ze dne 14. prosince 2015 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2016 bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června 2016. „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“ hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa. Pozitivní vývoj v bezpečnosti v hornictví lze spatřovat zejména v tom, že v roce 2015 došlo k 510 pracovním úrazům, což je o 91 méně než v roce 2014. S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014. Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy…

Dne 28.6.2016 byl ministrem průmyslu a obchodu vyhlášen 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž je členěna do 5ti kategorií - dvě jsou určeny pro podnikatelské subjekty, jedna pro veřejnou správu (obce, města ad.) a dvě pro vzdělávací zařízení. Přihlášky soutěžních projektů a prací budou přijímány v termínu od 12.9. do 12.12. 2016 formou elektronického podání. Registrační formuláře a další podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument177261.html  ; nebo  http://www.mpo.cz/dokument177279.html .

pondělí, 06 červen 2016 07:14

31.05.2016

Napsal(a)

Dne 31. května 2016 byla organizaci Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii V. - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Ocenění Zlatý Permon putuje do této organizace již podruhé – poprvé jej akciová společnost Velkolom Čertovy schody získala v soutěži za rok 2010.

pondělí, 06 červen 2016 06:58

24.05.2016

Napsal(a)

Dne 24. května 2016 byla organizaci LAMA GAS & OIL s.r.o. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii IV. - činnost prováděná hornickým způsobem včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci). Organizace není v soutěži nováčkem, za skvělé výsledky v péči o bezpečnost práce získala cenu Zlatý Permon již počtvrté (2010, 2012, 2014, 2015).

čtvrtek, 19 kvě 2016 10:05

Důlní závod 3, OKD, a.s. - „Zlatý Permon“

Napsal(a)

Dne 10. května 2016 byla organizaci Důlní závod 3, OKD, a.s., předána putovní cena „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v r. 2015 v kategorii I. - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl.       

Dne 3. května 2016 byla organizaci Českomoravský štěrk, a.s. předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii III. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci.Ocenění Zlatý Permon putoval do skupiny HeidelbergCement v České republice již v minulých letech – společnost Českomoravské štěrk, a.s.,jej získala za rok 2006, 2012 a společnost Českomoravský cement, a.s., v letech 2002 a 2011.  

úterý, 03 kvě 2016 06:07

Zlatý Permon - 2016

Napsal(a)

Dne 28. dubna 2016 byla organizaci Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice, předána putovní cena „Zlatý Permon“ a zároveň její menší bronzová kopie za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v kategorii II. - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom.

středa, 27 duben 2016 11:36

Dohody ČBÚ a OS Stavba ČR

Napsal(a)

Dne 8. dubna 2016 proběhlo vyhodnocení Dohody o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu STAVBA ČR uzavřené dne 15. října 1997. Představitelé se informovali o meziročních poznatcích z kontrolní činnosti, konstatovali velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a přínos pro zajišťování bezpečnosti práce. Na snímku zleva: Ing. Martin Štemberka, předseda ČBÚ, Stanislav Antoniv, předseda OS Stavba ČR.

středa, 27 duben 2016 10:01

Dohody ČBÚ a OS PHGN

Napsal(a)

Dne 11. dubna 2016 vyhodnotili představitelé Českého báňského úřadu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu plnění Dohody ČBÚ a OS PHGN o vzájemné spolupráci uzavřené dne 8. prosince 1998. Představitelé si vyměnili informace o vývoji úrazovosti a jiných mimořádných událostech, informovali se o meziročních poznatcích z kontrolní činnosti, a shodně konstatovali velmi dobrou úroveň vzájemných vztahů a přínos k zajišťování bezpečnosti práce. Na snímku zleva: Bc Jan Sábel, předseda OS PHGN, Ing. Martin Štemberka, předseda ČBÚ.

Tisková zpráva č. 45 Předseda Českého báňského úřadu se dne 17. března 2016  zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti oslav 70.výročí uranového průmyslu v České republice. Na oslavné akci,která se konala v hotelu Don Giovanni v Praze všechny přítomné přivítal ředitel státního podniku Diamo Ing. Tomáš Rychtařík. Dále zúčastněné pozdravili ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. ,předsedkyně Státního úřadu pro Jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, Ph.D., předseda Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Bc. Jan Sábel. Předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka ve své zdravici ocenil přínos těžby uranu pro rozvoj českého hornictví.

Český báňský úřad, Praha dne 22. prosince 2015   Předseda Českého báňského úřadu přijal ing. Ladislava Vitoula, jednatele dozorované organizace VÁPENKA VITOUL s.r.o., který si na Pražském hradě koncem roku 2015 převzal prestižní ocenění „Českých 100 Nejlepších“ v oborové kategorii „Dynamický růst a stabilita“.  

Tisková zpráva č. 43 Český báňský úřad, Praha dne 23. prosince 2015 Každá organizace jejíž pracoviště je dozorováno státní báňskou správou, má právo podat přihlášku do soutěže o cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“. Podle Statutu ceny je nutno přihlášku do soutěže podat v průběhu měsíce ledna 2016, a to pouze písemně na adresu: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1, s dodatečným označením na obálce „Soutěž ZLATÝ PERMON“. Součástí přihlášky do soutěže musí být vyplněný předepsaný formulář (jehož vzor je volně ke stažení na http://www.cbusbs.cz/images/DOKUMENTY/oceneniC2_1.xls) se stanovenými kritérii za hodnocený rok 2015. Další podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na http://www.cbusbs.cz/index.php/banska-oceneni.html.   Do soutěže se nemůže přihlásit subjekt, který v hodnoceném roce 2015 vykázal smrtelný úraz.

 Český báňský úřad, dne 18. prosince 2015   U příležitosti svátku patronky horníků, sv. Barbory, udělil předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka záchranářský záslužný kříž 39 báňským záchranářům. Resortní medaile – záchranářský záslužný kříž – je nejvyšší báňské ocenění báňských záchranářů, na jejichž zkušenosti, rozhodnosti a odvaze závisí ve vypjatých okamžicích životy zachránců i zachraňovaných.  Ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě-Petřkovicích předal ocenění třiceti vyznamenaným záchranářům zástupce předsedy Českého báňského úřadu, ředitel sekce báňské správy Pavel Dvořák. Slavnostního aktu se účastnil vedoucí oddělení legislativy ČBÚ Vítězslav Urbanec, předseda OBÚ v Ostravě Libor Hroch, výkonný ředitel OKD a.s. Dale Ekmark, výrobní ředitel OKD a.s. Pavel Hadrava, ředitel DZ 1 OKD a.s. Boleslav Kowalczyk, ředitel DZ 2 OKD a.s. Zbigniev Janowski, ředitel DZ 3 OKD a.s. Zdeněk Koval, ředitel HBZS Ostrava Josef Kasper a další hosté.  Zlatým záchranářským křížem byli vyznamenáni Alois Bednář, Milan Blažek, Rudolf Ceniga, Pavel Hadrava, Jaroslav Suchel, Jaroslav Španihel, Svatomír Tošenovský a…

středa, 16 prosinec 2015 00:00

Setkání předsedů ústředních úřadů

Napsal(a)

Na Českém báňském úřadě se u příležitosti svátku sv. Barbory setkali představitelé a zástupci pěti ústředních správních úřadů, Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, Ivana Janů, předsedkyně úřadu pro ochranu osobních údajů, Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu, a také ředitelé sekcí. Předmětem jednání byly aktuální otázky, které nastolil služební zákon. Jedním ze zásadních diskutovaných problémů bylo přijímání nových státních zaměstnanců. Doplňování úřednického stavu, je-li spojeno s nároky na vysokou odbornou úroveň uchazečů, naráží na obtíže dané platovým omezením.  

úterý, 15 prosinec 2015 08:34

Předávání rezortní medaile Jiřího Agricoly

Napsal(a)

Český báňský úřad, Praha dne 14. prosince 2015 Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu, Bc. Jan Sábel, předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu, a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, při slavnostním udílení nejvyššího ocenění za zásluhy o české hornictví, rezortní medaile Jiřího Agricoly dne 8. prosince 2015.