Úřední deska

Úřední deska (17)

čtvrtek, 18 duben 2019 09:50

18.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení odstranění stavby v navazujícím správním řízení, k žádosti organizace OKD, a.s. týkající se odstranění stavby vedené pod souhrnným názvem "TPL - Demoliční výměry vybraných objektů Závodu Útlum Jih", SO 03 - most L1 nad pozemkem parc. č. 1965/1, Staříč.

Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou, (ev.č. 3 016 000), vydané v pokračujícím správním řízení, k žádosti organizace Klatovské štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Plzeň – Křimice, Plzeňská 61, PSČ 32200, IČ: 629 68 025

středa, 17 duben 2019 11:54

17.4.2019

Napsal(a)

Č.j.:  SBS 09782/2019/ČBÚ-21  -  Veřejná vyhláška ze dne 15. 4. 2019   a  Sdělení účastníkům řízení o vyžádání stanovisek dle § 149 ods.5 zák.č.500/2004 Sb., v odvolacím řízení  vedeném  proti rozhodnutí OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně, stanovení DP – Uherský Ostroh.

středa, 17 duben 2019 08:22

17.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení odstranění stavby v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s., týkající se odstranění stavby vedené pod souhrnným názvem "TPL - Demoliční výměry vybraných objektů Závodu Útlum Jih", SO 04 - most M nad pozemkem parc. č. 1965/1 v k.ú. Staříč

pátek, 12 duben 2019 12:14

11.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení uvědomění o podaném odvolání obce Staříč v navazujícím správním řízení, k žádosti organizace OKD, a.s., týkající se odstranění stavby vedené pod souhrnným názvem "TPL - Demoliční výměry vybraných objektů Závodu Útlum Jih", most N v k.ú. Staříč

pátek, 12 duben 2019 12:13

9.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s. o povolení hornické činnosti spočívající v likvidaci hlavních otvírkových důlních děl, jámy č. I/1 a jámy č. I/2 v 1. důlním poli dobývacího prostoru Staříč.

pátek, 12 duben 2019 12:11

5.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí v navazujícím správním řízení, k žádosti organizace OKD, a.s. týkající se odstranění staveb pod souhrnným názvem ,,TPL - PD Demoliční výměry - lokalita Sviadnov", SO 07 - dřeviště, úzkorozchodná drážka na pozemku parc. č. 5111/1, v katastrálním území Sviadnov.

pátek, 12 duben 2019 12:06

5.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení o přerušení řízení v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s. o povolení hornické činnosti spočívající v likvidaci  hlavních důlních děl, jámy č. III/5 a jámy č. III/6 ve 3. a 4. důlním poli dobývacího prostoru Staříč.

čtvrtek, 04 duben 2019 11:12

4.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění veřejnou vyhláškou o skončení dokazování v navazujícím správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s., o povolení hornické činnosti spočívající v ražení důlních děl v dobývacím prostoru Darkov

čtvrtek, 04 duben 2019 11:11

4.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění veřejnou vyhláškou o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s., ve věci povolení hornické činnosti - ražby důlních děl ve 2.a 4. kře dobývacího prostoru Louky

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 11:16
čtvrtek, 04 duben 2019 11:09

3.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou, které se týká povolení hornické činnosti - dobývacího prostoru Karviná - Doly I, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.,

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 11:11
čtvrtek, 04 duben 2019 11:08

2.4.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí a mapové přílohy veřejnou vyhláškou, které se týká návrhu na změnu (zvětšení) dobývacího prostoru Dolní Lutyně - pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku s názvem Dolní Lutyně - Nerad

čtvrtek, 04 duben 2019 11:04

28.3.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o odstranění stavby v navazujícím správním řízení, k ohlášení organizace AWT a.s., se sídlem Ostrava - záměr odstranit stavbu "TPL - Demoliční výměry Úpravna Paskov", SO 07 - třídírna úpravny uhlí v k.ú Paskov

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 11:07
čtvrtek, 04 duben 2019 11:02

28.3.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění o skončení dokazování ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s., - ve věci povolení hornické činnosti - ražby důlního díla č. 5508 ve 2.a kře dobývacího prostoru Louky

čtvrtek, 04 duben 2019 10:59

27.3.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve věci povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 401 204/1, ve sloji č. 39a+40, ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky, organizace OKD, a.s.,

čtvrtek, 04 duben 2019 10:56

25.3.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení navazujícího správního řízení ve věci žádosti organizace OKD, a.s. o povolení hornické činnosti - přípravy porubu č. 463 200/1 ve 2.b kře dobývacího prostoru Louky.

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 10:58
čtvrtek, 04 duben 2019 10:53

25.3.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti spočívající v zahájení přípravy porubu č. 463 200/1 ve 2.b kře v dobývacím prostoru Louky, v OKD, a.s.

Naposledy změněno čtvrtek, 04 duben 2019 10:56